Beste – 30 yıldır Kanada’da Yaşıyor

besteBeste 30 yıldır Kanada’da yaşıyor

İzmir Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu

Çocukları Kanada’da eğitim gördü

Kanada’daki eğitim sistemine dair düşüncelerini aşağıda ‘egitimin halleri’ ile paylaştı.

Benim iki kızımın okul sürecini tamamlamalarının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti.  Artık uzağım okul ortamından ama halen yaşadığımız Kanada’da şunları gözlemliyorum.

Öğrenci, eğer ailesinin ve kayıtlı olduğu okulun kendisine sağladıklarının eksikliğine karşın başarılı olabiliyorsa kısmetlidir.  Ayrıca, özel okullar öğrenci çekebilmek amacıyla kendilerini geliştirmeyi ve öğrencilerini başarılı kılmayı hedefliyorlar.

Kanada’da da her ülkede olduğunca, son yıllarda ülke genelinde bir çok okulda eğitim aksamakta. Bu aksaklıkların nedenlerinden bazıları şunlar:

–  Batı dünyasında aile, çocuğunun eğitiminde kendi katkısını en aza indirmek eğiliminde.

–   Tümüyle okul ve de öğretmeni sorumlu tutar olabilecek aksaklıklardan

–   Hatta, öğrenci öğrenme özürlüyse dahi, öğretmen onu diğer öğrencilerin düzeyine getirmekle sorumlu tutulur.

–  En ufak bir çelişkide öğretmen suçlanır, şikayete maruz kalır ve sanki çocuğun özürünü o pekiştiriyormuşcasına horlanır.

Özellikle orta eğitim yıllarında öğrenmenin eğlenceli olması gerektiği düşünülür.

–  Bu nedenle de öğretmenin başarısı öncelikle sınıfı ne kadar oyalayabildiğiyle ölçülür.

–  Öğrencinin öğretmene saygısı pamuk ipliğine bağlıdır.

–  Aileye gidebilecek en ufak bir yakınmayla, haksız bile olsa ebeveyn öğretmeni hırpalar.

Bugün öğretmenler bunalmakta, öğretme şevkleri kırılmakta.  Yeterince destek görmemekte, üstelik tüm dünyada olduğu gibi maaşları düşük tutulmaktadır.

Aile bütün öğrenmenin ve ödevlerin okulda tamamlanmasını, eve neredeyse hiç bir çalışma getirilmemesini yeğler.

– Dersler ile küçük çocuğun sosyal yaşamı bir tutulur.  Gereğinde öğrencinin okul sonrasında gideceği nakış kursu zorunlu konuların bile önüne geçebilir.

Üçüncü sınıfa gelip de okumayı beceremeyen öğrencilere rastlanabilir. Eğitim, kanımca  yüksek okula kadar öğrenciyi  gerektiği kadar zorlamadan  uygulanmakta. Yüksek okula gelindiğinde bu defa dersler zorlu bir çalışma gerektirir.

Okullar bir o yöntemi bir bu yöntemi deneyerek sorunları aşmaya çalışırlar. 

Kanada’da eğitimin genel sorunları bunlar.  Her eyaletin ayrıca kendi politikalarının, beklentilerinin getirdiği farklı sorunları  da var.

Bence eğitimin başarılı olabilmesi öğrenci, aile ve okul üçlüsünün birlikte ve azimle çalışmasını gerektiriyor.  Öğrencinin meraklı ve öğrenmeyi seven bir yapıda olması, çalışma ve ödev disiplini geliştirebilmesi esas. Başta fen ve tarih olmak üzere konuların titizlikle ve gerçekçilikle öğretilmesiyle başarılı bir eğitimin sağlanabileceğine inanıyorum birey olarak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *