İlk Tahsili Bitirme Şehadetnamesi

sehadetname

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti tarafından 1931 yılında Fatma Safinaz Hanım’a verilmiş bir şehadetname.*

Şehadetname derecesi ‘Pek iyi’ olan  Fatma Safinaz Hanım’ın bakalım dersleri nasılmış?

Türkçe-İyi, Tarih/Coğrafya-Pek iyi, Tabiat/Eşya-Pek iyi, Hesap/Hendese-İyi,

Resim/Elişi-İyi, Cimnastik-İyi, Musiki-Pek iyi, Ev idaresi-Pek iyi

İstanbul, Kadıköyü’nde Üsküdar 7. İlkmektebi’nde tahsilini bitirerek geçirdiği imtihanda yukarıda gösterilen dereceleri kazanmış olan Ali Efendi kızı Fatma Safinaz Hanım’a bu şahadetname 1931 yılı Haziran ayının sekizinci günü verilmiştir.

Tasdik olunur.”

*Bu diploma fotografını Atlas Tarih dergisinin 12 sayılı, Doğa Koleji’nin katkılarıyla yayınlanmış olan, Osmanlı ve Cumhuriyet Yıllarında Eğitim, MAHALLE MEKTEBİNDEN İLKOKULA isimli ekinin 42. sayfasından aldım. Doğa Koleji’nde yapılan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eğitim Tarihimizden Kesitler” Sergisi’nden alınmış olduğu belirtiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *