İnci Öğretmen – 2

MESLEKİ EĞİTİM VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER HAKKINDA 

Öğretmenlerin aldığı mesleki eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Öğretmenlikiçin verilen eğitim tabii ki yeterli değil.

-Öğretmenlik mesleğini özel mesleklerden biri olarak kabul edip, adayları eleştirel ve sorgulayıcı bir kimliği oluşturacak akademik programla yetiştirmek, karakter, kişilik yapıları ve yeteneklerini bu mesleğe uygun olup olmamasına göre sınamak gerekiyor.

Öğretmenlik sadece branşınızla ilgili bilgilerin yeterli olduğu bir meslek değil. İletişim, çocuk ve genç psikolojisi, davranış biçimleri, kişisel gelişim gibi pek çok konuda desteklenmesi gereken bir eğitimi gerektiriyor. Üstelik sizden bir sonraki nesil ya da nesillerle muhatap olduğunuz için toplumsal, bireysel değişimlere, adaptasyona açık kişilikler seçilmiş olması gerekiyor.

-Öğretmenlerin mesleğe başlamadan önce staj, mesleğe başladıktan sonra da hizmet içi eğitim dönemlerini verimli geçirmesi de süreklilik açısından önemli.

Hizmet içi eğitim alır mıydınız? Bu eğitimler gerçekten faydalı olur muydu?

-Benim kişisel deneyimlerinden söyleyebileceğim, katıldığımız hizmet içi eğitim ve seminerler, öncesi, uygulaması ve sonrasına bakıldığında öğretmenlerin eksikliklerini giderici, geliştirici, yeni davranış biçimlerine yönlendirici bir özelliğe sahip değildi.

-Dünyada bu kadar hızla gelişen bır konu karşısında zaten hantal ve problemli bir sistem ne yazık ki hizmet içi eğitimde de yeterli ve verimli çalışamıyor. Sonuç olarak sadece zorunlu olduğu için seminerlerde hazır bulunan katılımcılar, göstermelik uygulamaların peşindeki yöneticiler, farklı ilgi ve ihtiyaçları karşılayacak farklı hizmet içi programlarının eksikliği istenen ve ihtiyaç duyulan sonuçları almayı zorlaştırıyor.

-Ne yazık ki faydalı olabilecek pek çok eğitim uygulaması senelerdir bir sürü emek ve para harcanarak sadece birşeyler yapıyor görünmek için yapılıyor. Dünyada bu kadar değişime ve gelişime açık bir konuda, öğretmene kendi alanında yeni bilgi ve uygulamaları kazandıracak, onların verimliliklerini arttıracak bu tür eğitimlerin gerekliliği, sürekliliği tartışılmaz. Ama bizde bu tür uygulamalar amaca ve sonuç almaya yönelik değil.

-Burda bazı özel okulların özellikle son yıllarda bu konuyu daha önemseyip başarılı uygulamalar yaptıklarını da söylemek gerekir. Ne yazık ki bunların sayısı çok fazla değil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *