İnci Öğretmen ile Sohbetler – 1

İnci Öğretmen, devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmeni olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu.

Anlattıkları son derece ufuk açıcı; öğretmenlik stajının niteliklerinden milletçe bir türlü İngilizce öğrenemeyişimize pek çok konuda konuştuk. Bir kaç hafta boyunca Cumartesi akşamları ‘egitiminhalleri’nde İnci Öğretmen bizlerle…

Staj ve Meslekte İlk Yıllar

inci

Öğretmenlik stajınızda neler yaptınız?

Son sene belli okullarda staj süreci içerisinde derslere girdik. Hem sınıfların kendi öğretmenlerinin derslerini dinledik hem de ders anlatma tecrübesini yaşadık. O kısa süre içersinde de danışman hocalarla bilgi alışverişinde bulunduk.

Bu staj dönemini faydalı buluyor musunuz?

Staj, süre ve içerik olarak yeterli değildi.

–       Sadece ders dinlemek ve anlatmak için gidilen bir okulda, fazla uzun sürmeyen ve son derece yüzeysel bir uygulamaydı. Bu kadar kısa süre içinde bu meslekle ve uygulamaları ile ilgili yeterliliklere sahip olmak, tecrübe kazanmak mümkün değil.

–       Üniversitede teorik olarak alınan bilgiler çoğunlukla branş ile ilgiliydi. Pedogojik kısmı ise son derece yetersizdi. Oysa öğrenci psikolojisi, iletişim teknikleri, topluluğa hitap etme, sınıf içi sorunlarla başetme gibi pek çok konu eğitim süresi ve staj döneminde verilebilecekken ne yazık ki öğretmen adayları mesleğe bir sürü eksiklik ve yetersizlikle girmekteydi. Bugün de değişen fazla bir şey yok.

–       Stajyerlik, sadece ders anlatma konusunda prova dönemi olmamalı. En önemlisi üniversitede öğrenip tecrübe edemiyeceğiniz okullardaki günlük yaşamı, sistemi , ders içi, ders dışı tüm yapı ve ilişkiyi tanıma süreci aslında stajyerlik dönemi kapsamında olmalı.  Staj dönemi uygulamaları,  bütün bunları öğretmen adayına vermekten hem süre hem de içerik olarak uzak.

–       Staj dönemi öğretmenlere liderlik özellikleri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenip, öğrenim hayatı boyunca her yıl yapılabilir ve bu süre gerçekten iyi değerlendirilebilir.  Staj değerlendirme sonuçlarının da o kişinin eğitim ve mezuniyetinde önemli bir gösterge olması gerekiyor.

Meslekte ilk yıllarınızdan aklınızda neler kaldı?

Türkiye’deki eğitim sistemi ile ilgili epey trajikomik şey anlatılabilir.

–       Mesleğin ilk yıllarında bana en garip gelen, staj dosyası denen dosyanın hazır bir takım belgeleri koymaktan ibaret olduğunu görmemdi. İnsana çok sey kazandıracak bir süreç herhangi bir ciddi denetim ya da düzenli bir geri bildirim sistemi olmadan adet yerini bulsun diye geçiştirilen bir dönem oldu.

–       Daha sonraki yıllarda zaman zaman okul teftişe tabi olurdu. O yıllarda da şimdi de bana çok tuhaf gelen başka bir durum da, benim dersime giren müfettişlerin sadece derse girip sonrasında da son derece olumlu geri bildirimlerde bulunmalarıydı. Burada tuhaf olan, müfettişlerin ya çok az ya da hiç İngilizce bilmemeleri. Her seferinde derste hiç Türkçe konuşmadığım için iltifatlar edilirdi. Sanki olması gereken bu değilmiş gibi.İngilizce bilmeyen biri İngilizce dersine girip nasıl sınıf ve öğretmen performansını teftiş edecek ki? İnanılacak gibi değil.

–       Genelde uzun yıllar boyunca  gördüğüm ve yaşadığım bir başka durum da, herkesin pek çok konu için şikayetlerde bulunduğu, konuşulan sorunların pek de birbirinden farklı olmadığı ama birşeyleri halletme çabası içine girme noktasında susma, çekinme ya da destek vermeme davranışıydı. Bunu özellikle sorunların konuşulduğu toplantılarda ya da sendika çalışanlarının, müfettiş ziyaretlerinin olduğu süreçlerde çok açık görmek mümkündü. Bu ürkeklik ve kendini ifade edememe, bazen de boşvermişlik hiç alışamadığım durumlardan biriydi. Bazı sorunlar çok da zorlanmadan halledilebilecekken ya da en azından bazı adımlar atılabilecekken büyük bir çoğunluğun kenara çekilmesi ya da bu sorunlardan en çok etkilenenlerin onlar değilmiş gibi davranmaları çok rahatsız ediciydi.

–       Kendini rahat ifade edebilen, sorgulayıcı nesiller yetiştirmesi gereken kişilerin kendi hayatlarında bunu başaramamış olması da üzerinde düşünülmesi gereken bir başka konu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *