Istanbul Robert Koleji

robert1

robert2

17 Temmuz 1938 tarihli  İstanbul Amerikan Koleji  ilanı…

Galiba pek net okunmuyor. O halde bakalım neler yazıyor ilanda.

——————————————————————–

KIZ KISMI: Amerikan Kız Koleji – Arnavutköy. Tel. 36 160

ERKEK KISMI: Robert Kolej – Bebek. Tel.36..3

Mekteb İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari [seçmeli] olarak mütehassıs [uzman] muallimler [öğretmenler] tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet [önem] verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedenî tekamülünü [gelişimini] temin eder.

Lise kısmı derslerine munzam [eklenmiş] olarak Ticaret dersleri gösterilir.

MÜHENDİS KISMI: Amelî [pratik] ve nazarî [teorik] usullerle elektrik, makine ve Nafia [İnşaat] mühendisi yetiştirir.

KAYID GÜNLERİ: Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar.

1 ağustostan sonra: Kız kısmı çarşamba ve cuma günlleri saat 9 dan 12 ye kadar.

Erkek kısmı salı ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar.

7 eylülden sonra her gün.

Fazla malûmat [bilgi] için mektubla veya bizzat müracaat edilir.

————————————————————–

* Bu  ilan ve fotograf Yapı Kredi Kültür Merkezi tarafından 1996 yılında basılan Şakirtten Mektepliye, Talebeden Öğrenciye isimli sergi kataloğunun 32. sayfasında bulunuyor.

Katalogdaki fotoğraflar için Hakan Akçaoğlu, Gökhan Akçura, Türker Armaner, Halil Bİngöl, Nedret İşli, Sertaç Kayserilioğlu, Okşan Ögel, Selahattin Özpalabıyıklar, Zafer Toprak, Emir Timurlenk ve Emre Yalçın’ın arşivlerinden yararlanıldığı da Önsöz’de belirtilmekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *