Tarihte Kalan Çocuk Dergileri 2 – Çocuk Dostu

cocukDostuTanzimat’ın ardından 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in de yeniden ilan edilmesi ile birlikte sansürün kalkmasının verdigi rahatlığın da etkisiyle olsa gerek süreli yayınlar artarken çocuk dergilerinde de artış görülmüştür.

Çocuk Dostunun ilk sayısı 10 Nisan 1914’de yayınlanmış. Demek ki çocuk dergilerinin en fazla yayınlandığı 1913-1914 yıllarında yayın hayatına başlamış.

Çocuk Dostu‘nu diğerlerinden ayıran özelliği bu derginin okul öncesi çocuklar için yayınlanmaya başlaması ve herhalde bu özelliği taşıyan ilk dergi olması. Nitekim derginin kapağında da ‘mini mini çocuklar’ için olduğu yazmakta.

Yukarıda gördüğünüz sekizinci sayının kapağından okuduklarımız:

Danesi: 10 paradır        Sayı: 8

Mini mini çocukların arkadaşıdır.

Haftada bir, perşembe günleri çıkar.

Bir seneliği 15 guruşdur.

Necm-i İstikbal Matbaası

İsmet Kür ‘şirin bir dergi’ olarak tanımlıyor Çocuk Dostu’nu…

C.Ozan Ceyhan’ı verdigi bilgiye göre ise sadece onüç sayısı mevcut.

Dördüncü sayıda yer alan Zengin Çocuk, Fakir Çocuk şiiriyle bitirelim yazımızı.

Fakir Çocuk
Güzel çocuk: sen cicili elbisenle gezerken,
Bahçelerde ip oynarken, anneni severken,
Her kapının önünde ben yetim yetim ağlarım.
Şu kimsesiz yüreciğimi matemle dağlarım.
Babam çoktan toprakların kucağında yok oldu,
Anacığım yatağında hastalıktan pek soldu.
Senin için birçok kalpler üzerine titriyor,
Zalim bir ses her taraftan dinle; bana ne diyor:
“Bedbaht çocuk; yaşamaya asla hakkın yok senin”
Zengin Çocuk
Çok acıdım şimdi sana; gel beraber gidelim,
Bana kardeş olur musun? Bak, kederin çok senin;
Gel beraber anneciğine kalpten dua edelim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *